• Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 3,5 Ah
 • Kích thước: 113mm x 70mm x 85mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 5 Ah
 • Kích thước: 120mm x 60mm x 130mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 4 Ah
 • Kích thước: 113mm x 70mm x 85mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 6 Ah
 • Kích thước: 120mm x 60mm x 130mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 5 Ah
 • Kích thước: 130mm x 60mm x 131mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: