• Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 5 Ah
  • Kích thước: 120mm x 60mm x 130mm (Dài x Rộng x Cao)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 6 Ah
  • Kích thước: 120mm x 60mm x 130mm (Dài x Rộng x Cao)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 5 Ah
  • Kích thước: 130mm x 60mm x 131mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: