Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Tàu thuyền Đồng Nai N200 (12V – 200Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 200 Ah
  • Kích thước: 518mm x 276mm x 214mm (Dài x Rộng x Cao)

Ắc Quy Xe Tải - Ắc Quy Tàu Thuyền

Ắc quy Tàu thuyền Đồng Nai N200S (12V – 180Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 180 Ah
  • Kích thước: 508mm x 273mm x 215mm (Dài x Rộng x Cao)

Mô tả danh mục: