DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CỦA ẮC QUY VIỆT PHÁT – BÌNH ĐỊNH