• Điện thế: 8 V
 • Dung lượng: 30 Ah
 • Kích thước: 165mm x 96mm x 168mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 20 Ah
 • Kích thước: 232mm x 91mm x 185mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 25 Ah
 • Kích thước: 246mm x 96mm x 160mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 28 Ah
 • Kích thước: 246mm x 96mm x 160mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 30 Ah
 • Kích thước: 288mm x 99mm x 160mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 6 V
 • Dung lượng: 4,5 Ah
 • Kích thước: 71mm x 48mm x 100mm (Dài x Rộng x Cao)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 7,5 Ah
 • Kích thước: 151mm x 66mm x 94mm (Dài x Rộng x Cao)

Mô tả danh mục: