Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70 (12V – 70Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 70 Ah
  • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai NS70 (12V – 65Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 65 Ah
  • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 60 Ah
  • Kích thước: 242mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: