Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N90 (12V – 90Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 210mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 100 Ah
 • Kích thước: 350mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 65 Ah
 • Kích thước: 277mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 66 Ah
 • Kích thước: 277mm x 174mm x 175mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 88 Ah
 • Kích thước: 350mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: