Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N50Z (12V – 60Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 60 Ah
  • Kích thước: 259mm x 171mm x 199mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N85 (12V – 85Ah)

  • Điện thế: 12 V
  • Dung lượng: 85 Ah
  • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: