Ắc Quy Ô Tô - Ắc Quy Xe Hơi

Ắc quy Hybrid Đồng Nai N70Z (12V – 75Ah)

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 75 Ah
 • Kích thước: 303mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 90 Ah
 • Kích thước: 303mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 70 Ah
 • Kích thước: 303mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 70 Ah
 • Kích thước: 258mm x 174mm x 203mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 65 Ah
 • Kích thước: 232mm x 171mm x 200mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 45 Ah
 • Kích thước: 242mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 60 Ah
 • Kích thước: 242mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 65 Ah
 • Kích thước: 277mm x 174mm x 190mm (Dài x Rộng x Cao)
 

 • Điện thế: 12 V
 • Dung lượng: 66 Ah
 • Kích thước: 277mm x 174mm x 175mm (Dài x Rộng x Cao)
 

Mô tả danh mục: