ẮC QUY Ô TÔ TRUYỀN THỐNG

Chủng loại: N150Z. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 160 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 505 x 220 x 209. Dung tích axít (L): 12.1. Số tấm cực / hộc: 27. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 26.02 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N150Z

Chủng loại: N200. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 200 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 518 x 275 x 214. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 34.55 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N200

Chủng loại: DIN88. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 88 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 350 x 174 x 190. Icc (CCA) (A): 500. Dung tích axít (L): 5.4. Số tấm cực / hộc: 19. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 15 kg.

ẮC QUY Ô TÔ DIN88

Chủng loại: DIN65. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 65 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 277 x 174 x 175. Icc (CCA) (A): 420. Dung tích axít (L): 3.80. Số tấm cực / hộc: 15. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 12.12 kg.

ẮC QUY Ô TÔ DIN65

Chủng loại: N200Z. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 210 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 518 x 275 x 214. Icc (CCA) (A): 1170. Dung tích axít (L): 16.80. Số tấm cực / hộc: 37. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 35.85 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N200Z

Chủng loại: N200SĐiện thế (v): 12VDung lượng (Ah): 180 AhKích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 508 x 273 x 215. Icc (CCA) (A): 850. Dung tích axít (L): 17.00. Số tấm cực / hộc: 29. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 30.69 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N200S

Chủng loại: N150. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 150 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 505 x 220 x 209. Icc (CCA) (A): 270. Dung tích axít (L): 12.00. Số tấm cực / hộc: 25. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 26.02 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N150

Chủng loại: N150S. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 135 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 508 x 222 x 208. Icc (CCA) (A): 650. Dung tích axít (L): 13.30. Số tấm cực / hộc: 21. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 24.26 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N150S

Chủng loại: N120. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 120 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 502 x 180 x 209. Icc (CCA) (A): 180. Dung tích axít (L): 9.70. Số tấm cực / hộc: 19. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 21.26 kg.

ẮC QUY Ô TÔ N120