Chủng loại: CMF DIN52 (LBN). Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 52 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 15.38 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN52 (LBN)

Chủng loại: CMF DIN45 (LBN). Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 45 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 14 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN45 (LBN)

Chủng loại: CMF DIN60R. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 60 Ah. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 15.53 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN60R (LBN)

Chủng loại: CMF 40B20L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 35 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 10.12 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 40B20L

Chủng loại: CMF DIN100. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 100 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 350 x 174 x 190. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 23.81 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN100

Chủng loại: CMF 40B20. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 35 Ah. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 10.12 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 40B20R

Chủng loại: CMF DIN88. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 88 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 350 x 174 x 190. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 22.65 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN88

Chủng loại: CMF 50D20. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 50 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 206 x 174 x 200 | Tổng cao: 223. Icc (CCA) (A): 310. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 14.8 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 50D20R

Chủng loại: CMF DIN75. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 75 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 277 x 174 x 190. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 19.18 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN75