BÌNH ẮC QUY Ô TÔ CMF

Chủng loại: CMF 85D23L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 65 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 17.01 kg.

ẮC QUY Ô TÔ 85D23L

Chủng loại: CMF 55D23L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 60 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 16.22 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 55D23L

Chủng loại: CMF 55D23L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 60 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 16.22 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 55D23L

Chủng loại: CMF 80D26L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 70 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 18.59 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 80D26L

Chủng loại: CMF 44B20L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 43 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 10.26 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 44B20L

Chủng loại: CMF DIN65 (LBN). Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 65 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 17.09 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN65

Chủng loại: CMF 75D31L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 75 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 20.81 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 75D31L

Chủng loại: CMF 105D31L. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 90 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 22.24 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF 105D31L

Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 60 Ah. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 15.43 kg.

ẮC QUY Ô TÔ CMF DIN60