Chủng loại: N85. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 85 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 490. Dung tích axít (L): 5.30. Số tấm cực / hộc: 15. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 14.87 kg.

BÌNH ẮC QUY N85

Chủng loại: N70. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 70 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 350. Dung tích axít (L): 5.70. Số tấm cực / hộc: 13. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 12.45 kg.

BÌNH ẮC QUY N70

Chủng loại: NS60S. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 45 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 236 x 127 x 199. Icc (CCA) (A): 280. Dung tích axít (L): 3.40. Số tấm cực / hộc: 11. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 8 kg.

BÌNH ẮC QUY NS60S

Chủng loại: NX120-7. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 85 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 475. Dung tích axít (L): 5.00Số tấm cực / hộc: 15. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 14.87 kg.

BÌNH ẮC QUY NX120-7

Chủng loại: NS70. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 65 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 258 x 171 x 199. Icc (CCA) (A): 340. Dung tích axít (L): 4.50. Số tấm cực / hộc: 13. Vị trí cọc: L/R. Trọng lượng: 11.83 kg.

BÌNH ẮC QUY NS70

Chủng loại: NS60. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 45 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 236 x 127 x 199. Icc (CCA) (A): 280. Dung tích axít (L): 3.40. Số tấm cực / hộc: 11. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 7.9 kg.

BÌNH ẮC QUY NS60

Chủng loại: N50. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 50 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 258 x 171 x 199. Icc (CCA) (A): 290. Dung tích axít (L): 5.10. Số tấm cực / hộc: 9. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 9.41 kg.

BÌNH ẮC QUY N70Z

Chủng loại: N50. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 50 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 258 x 171 x 199. Icc (CCA) (A): 290. Dung tích axít (L): 5.10. Số tấm cực/hộc: 9. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 9.41 kg.

BÌNH ẮC QUY N50

Chủng loại: N40 (R/L). Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 40 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 236 x 127 x 199. Icc (CCA) (A): 280. Dung tích axít (L): 3.40. Số tấm cực / hộc: 11. Vị trí cọc: R. Trọng lượng: 7.93 kg.

BÌNH ẮC QUY N40 (R/L)