ẮC QUY HYBRID

Chủng loại: N50. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 50 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 258 x 171 x 199. Icc (CCA) (A): 290. Dung tích axít (L): 5.10. Số tấm cực / hộc: 9. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 9.41 kg.

BÌNH ẮC QUY N50L

Chủng loại: N70. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 70 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 350. Dung tích axít (L): 5.70. Số tấm cực/ hộc: 13. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 12.45 kg.

BÌNH ẮC QUY N70L

Chủng loại: N70. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 70 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 350. Dung tích axít (L): 5.70. Số tấm cực / hộc: 13. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 12.45 kg.

BÌNH ẮC QUY N40L

Chủng loại: NS40Z. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 40 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 196 x 127 x 199. Icc (CCA) (A): 240. Dung tích axít (L): 2.50. Số tấm cực / hộc: 10. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 7.44 kg.

BÌNH ẮC QUY NS40Z

Chủng loại: N70Z. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 75 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 380. Dung tích axít (L): 5.60. Số tấm cực/hộc: 15. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 13.6 kg.

BÌNH ẮC QUY N70ZL

Chủng loại: N85. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 85 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 303 x 171 x 200. Icc (CCA) (A): 490. Dung tích axít (L): 5.30. Số tấm cực/hộc: 15. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 14.87 kg.

BÌNH ẮC QUY N85L