ẮC QUY XE MÁY TRUYỀN THỐNG

Chủng loại: 12N4S. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 4 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 123 x 70 x 86. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 1.17 kg.

ẮC QUY XE MÁY 12N4S

Chủng loại: 12M5D. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 5 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 145 x 75 x 93. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 1.42 kg.

ẮC QUY XE MÁY 12M5D

Chủng loại: 12N9. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 9 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 145 x 75 x 139. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 2.27 kg.

ẮC QUY XE MÁY 12N9

Chủng loại: 12N5. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 5 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 130 x 60 x 131. Icc (CCA) (A): 40. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 1.5 kg.

ẮC QUY XE MÁY 12N5

Chủng loại: 12N7. Điện thế (v): 12V. Dung lượng (Ah): 7 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 160 x 60 x 131. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 1.94 kg.

ẮC QUY XE MÁY 12N7

Chủng loại: 6N4. Điện thế (v): 6V. Dung lượng (Ah): 4 Ah. Kích thước (mm) Dài x Rộng x Cao: 81 x 71 x 95. Vị trí cọc: L. Trọng lượng: 0.74 kg.

ẮC QUY XE MÁY 6N4